lt
lt

ES Investicijos

UAB “Solemlux” pradėjo įgyvendinti projektą UAB "Solemlux" e-komercijos modelio diegimas 

UAB “Solemlux” pradėjo įgyvendinti projektą UAB "Solemlux" e-komercijos modelio diegimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“, priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 “E- komercijos modelis Covid-19”

Projekto tikslas – paskatinti verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu, diegiant klientų savitarnos sprendimus ir integruojant išteklių valdymo sistemą su el. prekybos platforma įmonėje UAB "Solemlux".

Projekto bendra vertė – 20 907,42 EUR. 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Planuojama projekto pradžia – 2022-02-23

Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-11

UAB "SOLEMLUX" pradėjo įgyvendinti projektą "UAB "SOLEMLUX" investicijos į eksporto plėtrą"

UAB "SOLEMLUX" pradėjo įgyvendinti projektą "UAB "SOLEMLUX" investicijos į eksporto plėtrą"pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 "Naujos galimybės LT".

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti UAB "SOLEMLUX" konkurencingumą ir gamybos apimčių plėtrą per naujus eksporto ryšius bei stipresnį įmonės produkcijos įvaizdį užsienio rinkose. 

Įmonė, siekdama diversifikuoti riziką bei norėdama mažinti produkcijos savikainą ir pasiūlyti inovatyvius ir konkurencingus aukštos kokybės gaminius potencialiems užsienio partneriams, siekia efektyvių ir intensyvių rinkodaros sprendimų t.y. vykti į tarptautines parodas. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama sudalyvauti 9  tarptautinėse statybų, interjero ir įvairios įrangos parodose. Norėdama išlikti konkurencinga ir prisitaikanti prie rinkos pokyčių, įmonė turi plėsti savo eksporto rinkas, ieškoti naujų klientų. Projekto metu bus didinamas įmonės prekinio ženklo ir produkcijos žinomumas. 

Įmonės gaminiai konkurencingi tiek vietos rinkoje, tiek jau esančiose eksporto rinkose. Įmonė numato įgyvendinti eksporto skatinimo projektą, siekiant išplėsti veiklą esamose rinkose ir sustiprinant konkurencines pozicijas jose. Projektas skirtas įmonės konkurencingumo Skandinavijos ir Baltijos šalių rinkose didinimui. Pardavimams skatinti ir realizuoti gamybos potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kuriant efektyvias rinkodaros priemones, kurios padėtų išplėsti esamas rinkas ir pritraukti naujus klientus. Šiuo metu projekto įgyvendinimas vien įmonės lėšomis neduotų akivaizdžios ekonominės naudos, kaip gavus ES paramą. Tikėtina, kad be ES paramos pasirengimas eksporto plėtrai į kitų šalių rinkas truktų ilgiau. Pridėtinė projekto vertė: įgyvendintas projektas ir įmonės gaminių eksporto augimas užtikrintų greitą investicijų į projektą ir inovatyvius produktus atsipirkimo laiką, duotų ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, darbo našumas, įmonės konkurencingumas užsienio rinkose). 

Projekto bendra vertė - 93702,00 Eur. 48,02 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga - 2023 m. balanžio 25 d. 

Prisijungęs! Klauskite